Расписание автобусов / Электронные автовокзалы
Электронные автовокзалы

Автобустар кестесі

№ 107

Қарағанды - Теміртау күн сайын

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Теміртау

Жолға шығу:
06:30 | 07:00 | 07:38 | 07:52 | 08:06 | 08:20 | 08:34 | 08:49 | 09:07 | 09:25 | 09:43 | 09:58 | 10:16 | 10:35 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:36 | 11:50 | 12:04 | 12:18 | 12:32 | 12:46 | 13:00 | 13:14 | 13:28 | 13:42 | 13:56 | 14:10 | 14:24 | 14:38 | 14:52 | 15:06 | 15:20 | 15:34 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:03 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:09 | 19:27 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:10 | 21:40 | 22:40

№ 115

Қарағанды - Жұмабек күн сайын

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Жұмабек

Жолға шығу: 07:45 | 14:00 | 18:00

№ 121

Қарағанды - Шахтинск күн сайын

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Шахтинск

Жолға шығу:
07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:58 | 20:00 | 20:35 | 21:05

№ 122

Қарағанды - Топар дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, жұма,

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Топар

Жолға шығу:
06:00 | 06:20 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:25 | 07:36 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | 08:31 | 08:42 | 08:53 | 09:04 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:25 | 10:36 | 10:58 | 11:09 | 11:20 | 11:42 | 12:04 | 12:19 | 12:41 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:13 | 14:24 | 14:46 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:13 | 17:24 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:30 | 18:52 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:24 | 20:46

№ 122/1

Қарағанды - Топар жексенбі, сәрсенбі, сенбі,

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Топар

Жолға шығу:
06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:30

№ 127

Қарағанды - Шахан дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, жұма,

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Шахан

Жолға шығу:
06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 14:00 | 14:10 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:10

№ 127/1

Қарағанды - Шахан жексенбі, сәрсенбі, сенбі,

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Шахан

Жолға шығу:
06:40 | 07:10 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 20:00 | 20:15 | 20:45

№ 165

Қарағанды - Саран дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, жұма,

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Саран

Жолға шығу:
06:20 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20

№ 165/1

Қарағанды - Саран жексенбі, сәрсенбі, сенбі,

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Саран

Жолға шығу:
07:32 | 08:03 | 09:17 | 10:07 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:27 | 15:52 | 17:32 | 17:57 | 19:52

№ 500А

Қарағанды - Аэропорт "Сары-Арка" күн сайын

Посадка в Қарағанды

Аялдама: Аэропорт "Сары-Арка"

Жолға шығу:
07:00 | 08:00 | 09:20 | 10:20 | 11:40 | 14:30 | 16:40 | 19:40