174 Жезказган - Караганда
174/2 Жезказган - Караганда/экспресс
128 Жезказган - Астана
633 Жезказган - Каражал
635 Жезказган - Карсакпай
822 Жезказган - Сарсу
164 Жезказган - Улытау