174/1 Жезказган - Караганда
128 Жезказган - Астана
633 Жезказган - Каражал
635 Жезказган - Карсакпай
822 Жезказган - Сарсу
164 Жезказган - Улытау