174 Жезказган - Караганда
174/2 Жезказган - Караганда/экспресс
190 Жезказган - Кызылорда
361 Жезказган - Шымкент
128 Жезказган - Астана
164 Жезказган - Улытау
633 Жезказган - Каражал
635 Жезказган - Карсакпай
822 Жезказган - Сарсу