174 Жезказган - Караганда
174/2 Жезказган - Караганда/экспресс
190 Жезказган - Кызылорда
128 Жезказган - Астана
635 Жезказган - Карсакпай
822 Жезказган - Сарсу
164 Жезказган - Улытау