102 Караганда - Егиндыбулак
103 Караганда - Карагайлы / Каркар. р-н
149 Караганда - Д/О Шахтер
104 Караганда - Нуркен
150 Караганда - Бесоба
145 Караганда - Белагаш/Буденный
113/1 Караганда - Семиз-Буга
108 Караганда - Ботакара/Ульяновка
3081 Караганда - Баянаул
134 Караганда - Павлодар
138 Караганда - Родниковское
144 Караганда - Мустафин/Токаревка
135/1 Караганда - Семей
377 Караганда - Усть-Каменогорск
110 Караганда - Новосибирск
500 Караганда - Кемерово
530 Караганда - Томск
2158 Караганда - Барнаул
126 Караганда - Кушокы/Куу-Чек
534 Караганда - Улгий
128 Караганда - Астана
128/4 Караганда - Астана
533 Караганда - Петропавловск
123 Караганда - Екатеринбург
161/1 Караганда - Крещеновка
264 Караганда - Сазат/Святогоровка
298 Караганда - Садовое
142 Караганда - Майоровка/Урожайный
105/2 Караганда - Киевка/ч/з Темиртау
116/7 Караганда - Куланотпес
169 Караганда - Ералиев
120 Караганда - Атасу
170 Караганда - Жайрем
143 Караганда - Каражал
174/2 Караганда - Жезказган/экспресс
174 Караганда - Жезказган
173 Караганда - Жезказган/транзит из Астаны
148 Караганда - Сатпаев
109 Караганда - Шымкент
375 Караганда - Алматы
375/4 Караганда - Алматы
375/7 Караганда - Алматы/транзит из Астаны
160 Караганда - Балхаш
160/1 Караганда - Балхаш/экспресс
165 Караганда - Балхаш/транзит из Астаны
117 Караганда - Актогай
311 Караганда - Агадырь
112 Караганда - Суык Су/Октябрьский