102 Караганда - Егиндыбулак
102/9 Караганда - Егиндыбулак
103 Караганда - Карагайлы / Каркар. р-н
103/3 Караганда - Карагайлы / Каркар. р-н
149 Караганда - Д/О Шахтер
104 Караганда - Нуркен
108 Караганда - Ботакара/Ульяновка
3081 Караганда - Баян-Аул
134 Караганда - Павлодар
138 Караганда - Родниковский
144 Караганда - Мустафин/Токаревка
144/1 Караганда - Мустафин/Токаревка
135/1 Караганда - Семей
377 Караганда - Усть-Каменогорск
110 Караганда - Новосибирск
111 Караганда - Междуреченск
2442 Караганда - Омск/ч/з Павлодар
530 Караганда - Томск
2158 Караганда - Барнаул
126 Караганда - Кушокы/Куу-Чек
534 Караганда - Улгий
128 Караганда - Астана
128/11 Караганда - Астана
128/4 Караганда - Астана
533 Караганда - Петропавловск
123 Караганда - Екатеринбург
264 Караганда - Сазат/Святогоровка
298 Караганда - Садовое
168 Караганда - Тассуат/Индустриальный
105/2 Караганда - Киевка/ч/з Темиртау
116/7 Караганда - Куланотпес
169 Караганда - Ералиев
120 Караганда - Атасу
170 Караганда - Жайрем
143 Караганда - Каражал
174 Караганда - Жезказган
173 Караганда - Жезказган/транзит из Астаны
174/3 Караганда - Жезказган/экспресс/доп
148 Караганда - Сатпаев
109 Караганда - Шымкент
109/1 Караганда - Шымкент
375 Караганда - Алматы
375/4 Караганда - Алматы
375/7 Караганда - Алматы/транзит из Астаны
160 Караганда - Балхаш
160/1 Караганда - Балхаш/экспресс
165 Караганда - Балхаш/транзит из Астаны
117 Караганда - Актогай
311 Караганда - Агадырь